Primaria Capitalei a lansat concursul pentru ocuparea postului de city manager

Primăria Municipiului București (PMB) anunță organizarea concursului pentru ocuparea postului contractual de administrator public/city manager. Cei interesați pot depunde dosarele de candidatură în următoarele două săptămâni, până la data de 18 mai. Proba scrisă se va desfășura pe 25 mai, iar interviul va avea loc ulterior, în termen de cel mult patru zile lucrătoare.

Consilierii generali ai Capitalei au hotărât de comun acord, pe 28 februarie 2017, cu înființarea funcției de administrator public la nivelul municipiului București: „Astfel, în funcție de numărul și importanța atribuțiilor delegate, administratorul public poate organiza, coordona și gestiona activitatea Primăriei Municipiului București, fiind un partener al managementului la vârf în procesul de adoptare a deciziilor strategice. Primarul general al municipiului București poate delega către administratorul public, în condițiile legii, calitatea de ordonator principal de credite. Administratorul public îndeplinește orice alte atribuții specifice postului, încredințate de primarul general al Municipiului București prin act administrativ, notă internă, sau care rezultă din modificările legislative care reglementează domeniul de competență”.

Conform anunțului publicat pe site-ul Primăriei Capitalei, candidații trebuie să aibă studii superioare de lunga durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă; vechime de minim trei ani în specialitatea studiilor necesare exercitîrii funcției; experiență de minim trei ani în funcții de conducere; abilități de comunicare și adaptabilitate la situații neprevăzute, capacitate de analiză și sinteză; capacitate de exprimare în cel puțin o limbă de circulație internațională (cel putin nivel mediu); aptitudini legate de procesul decizional, de organizare și coordonare.

Iar cetățenia română sau a altor state membre UE sau a statelor aparținând Spațiului Economic European, precum și domiciliul în România; cunoașterea limbii române, scris și vorbit; capacitate deplină de exercițiu; o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează (atestată pe baza adeverinței medicale) sunt criteriile pentru ocuparea postului tocmai scos la concurs.

 

Articole asemănătoare

Ultimele articole